Výuka

Učitelé

 1. stupeň ZŠ

Šárka Jandová, 1. třída A
Jitka Kalinová, 1. třída B
Olga Kanyicsková, 2. třída A
Jana Skalová, 2. třída B; https://skolaline.tridnistranky.cz/prihlaseni/
Marcela Řeháková, 3. třída; zsline.rehakova@seznam.cz
- výchovný poradce - konzultační hodiny: čtvrtek  14:00 - 15:00 hod

Kateřina Wenzliková, 4.třída; zsline.wenzlikova@seznam.cz
- metodik prevence - konzultační hodiny: úterý 14:15 - 14:45 hod
Marcela Fenclová, 5. třída; linefenclova@seznam.cz

 2. stupeň ZŠ

Ivana Remsová, 6. třída
Radim Hercík, 7. třída; officehercik@gmail.com
Jiří Vrabec, 8. třída; linevrabec@seznam.cz
Jana Šimečková, 9. třída
Ivana Hejsková
Jaroslava Blažková
Michaela Matějková; linematejkova@seznam.cz
Aleš Sladký
Jana Bulková, zástupkyně ředitele
Bohumír Landrgott, ředitel školy

Rozvrhy

1. třída A  1. třída B  2. třída A   2. třída B 
3. třída  4. třída  5. třída 
6. třída  7. třída   8. třída  9. třída

Školní řád