Třídní schůzky a konzultační dny

Konzultační dny na naší škole nemají stanoven pevný termín.
Konzultaci s rodiči lze během školního roku domluvit kdykoliv.

Třídní schůzky se uskuteční v těchto datech:úterý 22. listopadu od 16:00 (II. stupeň)


čtvrtek 24. listopadu (I. stupeň)